Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

U cilju podupiranja načela transparentnosti u procesu izrade Državnog proračuna za razdoblje 2020. – 2022., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku omogućuje građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti davanje komentara na usvojeni financijski plan za 2019. – 2021. i prijedloge za novo proračunsko razdoblje.

Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email: proracun@mdomsp.hr  koristeći priloženi obrazac, najkasnije do 16. rujna 2019. godine.

Pisane vijesti