Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi

Slika /Vijesti2020/shutterstock_155957630.jpg

U cilju prevencije širenja zaraze virusom COVID-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi primjenjuju se Preporuke za očuvanje zdravlja osobama životne dobi 60+ i oboljelim od kroničnih bolesti te Mjere zaštite od respiratornih infekcija uključujući i SARS-CoV-2 za osobe s kroničnim bolestima te starije osobe objavljene od strane HZJZ i Preporuke za očuvanje zdravlja osoba starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika (COVID-19) Referentnog centra Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba koje je potrebno svakodnevno pratiti.

U cilju prevencije širenja zaraze virusom COVID-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi:

- primjenjuju se Preporuke za očuvanje zdravlja osobama životne dobi 60+ i oboljelim od kroničnih bolesti te Mjere zaštite od respiratornih infekcija uključujući i SARS-CoV-2 za osobe s kroničnim bolestima te starije osobe objavljene od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Preporuke za očuvanje zdravlja osoba starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika (COVID-19) Referentnog centra Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba koje je potrebno svakodnevno pratiti;

- u čišćenju prostora primjenjuju se sljedeće preporuke:
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu
COVID-19
 

- na vidljivim mjestima u zajedničkim prostorima postavljaju se plakati s uputama za zaštitu od virusa COVID-19 te pravilnoj higijeni ruku;
- poduzimaju se redovite pojačane mjere čišćenja i dezinfekcije prostora;
- na svim frekventnim mjestima postavljaju se dozatori za dezinfekciju ruku;
- zabranjuju se posjete;
- ulazak u dom dopušta se isključivo zaposlenicima ustanove te službenim osobama u svrhu redovitog obavljanja djelatnosti (liječnik, dostava i sl.) pod uvjetom da nemaju znakove respiratorne infekcije (kašalj, kratak dah) i/ili povišenu temperaturu;
- korisnici izlaze izvan prostora doma samo u nužnim i opravdanim okolnostima (odlazak na bolničko liječenje te nužne i neodgodive zdravstvene postupke; za djecu su iznimno mogući kontakti s roditeljima/skrbnicima/članovima najuže obitelji uz uvjet da djeca ne dolaze u kontakt/okruženje s osobama koje imaju simptome respiratorne bolesti i/ili povišenu tjelesnu temperaturu, izrečenu mjeru samoizolacije/karantene ili koje su zaražene s bolesti COVID-19 te uz adekvatnu socijalnu distancu i izbjegavanje grupiranja više od 5 osoba, odnosno sukladno preporukama);
 
- organiziraju se posjeti putem videokonferencije/video posjete ili koristiti druge tehnologije za posjete na daljinu, omogućiti češće i duže telefoniranje radi ublažavanja posljedica ograničenja posjeta;
- do daljnjeg se obustavlja prijam novih korisnika osim u žurnim situacijama uz obveznu izolaciju korisnika u trajanju od 14 dana;
- obustavlja se pružanje usluge dnevnog boravka korisnika i za korisnike za koje je potrebno zamjenjuje s uslugom pomoći u kući ili drugom odgovarajućom uslugom;
- usluga pomoći u kući osigurava se korisnicima kojima je nužno potrebna skrb i to kroz dostavu gotovog obroka ili dostavu namirnica i lijekova dok se ostali elementi pomoći u kući koji zahtijevaju ulazak u kuću pružaju na način da ih obavljaju djelatnici koji su do daljnjega oslobođeni svih poslova koji zahtijevaju kontakt sa štićenicima doma;
- intenzivira se individualan rad s korisnicima te psihosocijalna podrška kako bi se ublažile posljedice ograničenja posjeta te olakšao život u ustanovi za vrijeme trajanja epidemije;
- za djecu i mlade intenzivira se individualan rad, odgovarajuća stručna potpora, provođenje nastave na daljinu i izvannastavnih aktivnosti te organizirani oblik provođenja slobodnog vremena u malim grupama (do 5 osoba ili sukladno aktualnim preporukama) poštivajući pravila socijalne distance, kako bi se ublažile posljedice ograničenja posjeta te olakšao život u ustanovi za vrijeme trajanja epidemije;
- za djecu i mlade uobičajene dnevne aktivnosti, boravak na svježem zraku, održavanje redovne tjelesne aktivnosti u unutarnjim i vanjskim prostorima u sklopu doma potrebno je organizirati poštujući socijalnu distancu; primjerice da na vanjske prostore doma izlazi manji broj djece odjednom (do 5 ili ovisno o aktualnim preporukama) te da se pri tome drži dalje jedno dijete od drugog (socijalna distanca);
- sve aktivnosti u domu organiziraju su na način uvažavanja socijalne distance;
- osigurava se testiranje i grupiranje sumnjivih (uzimanje briseva) u ustanovi;
- osigurava se zaštitna oprema prvenstveno za one koji su u bliskom kontaktu s oboljelim korisnicima, a koju osigurava Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske;
- osigurava se najbolja dostupna skrb za oboljele korisnike u domu do prijema u zdravstvenu ustanovu;
- osigurava se posebna telefonska linija radi osiguranja dostupnosti komunikacije i protoka informacija;
- osigurava se kontinuirana suradnja s liječnikom primarne zdravstvene zaštite (liječnikom obiteljske medicine odnosno pedijatrom) te epidemiološkom službom;
- osigurava se kontinuirana nužna suradnja s osnivačem.
 
POSTUPAK S KORISNICIMA SA SUMNJOM NA INFEKCIJU COVID-19

- korisnik s respiratornim smetnjama, ukoliko nije u jednokrevetnoj sobi, preraspodjelom smještava se u sobu za izolaciju, te se postupa po posebnoj proceduri i smjernicama (liječnik, epidemiološka služba, bolnica);
- svaka sumnja na infekciju COVID-19 prijavljuje se nadležnoj epidemiološkoj službi te se dogovara postupak testiranja i daljnja obrada, a eventualno bolničko liječenje dogovara se uz telefonsku najavu;
- u slučaju teže kliničke slike ili značajnijeg pogoršanja bolesti poziva se hitna medicinska pomoć (194 ili 112) te se osobu upućuje na bolničko liječenje.
- Osobe s respiratornim simptomima ili povišenom tjelesnom temperaturom kod kojih je utvrđena zaraza COVID-19 (neovisno o težini kliničke slike) liječi se u odgovarajućem respiratorno-intenzivističkom centru ili drugoj odgovarajućoj bolničkoj ustanovi radi sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom unutar ustanove pri čemu se poziva hitna medicinska pomoć (194 ili 112) te se osobu upućuje na bolničko liječenje.
- Izuzetak su Domovi za djecu i mlade koji nemaju znatan udio djece s većim tjelesnim oštećenjima te posljedicama kroničnih i rijetkih bolesti, u kojima je za djecu i mlade s blažom kliničkom slikom bolesti COVID-19 potrebno osigurati liječenje u izolaciji u Domu.

POSTUPAK S KORISNICIMA SA SUMNJOM DA SU BILI U KONTAKTU S
OSOBOM ZARAŽENOM COVID-19

- postupci prema korisnicima koji su bili u riziku od izlaganja infekciji COVID-19 provode se sukladno mjerama samoizolacije u trajanju od 14 dana;
- korisnik se smještava u sobu za izolaciju koju ne smije napuštati niti biti u ikakvom socijalnom kontaktu s drugim korisnicima;
- u samoizolaciji su korisnici koji ne pokazuju simptome zaraze (u suprotnom primjenjuje se postupak s korisnicima sa sumnjom na infekciju COVID-19);
- u samoizolaciji o korisniku brinu zaposlenici koji su raspoređeni za pružanje usluga isključivo za takve korisnike;
- u slučaju nemogućnosti organizacije posla zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike drugih ustanova i organizacija, a kako bi se osigurala kontinuirana skrb o korisnicima domova.
 
OVE MJERE NE ISKLJUČUJU PROVOĐENJE DRUGIH PREPORUKA (OPĆE MJERE ZAŠTITE, PREPORUKE ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI) TE PROVOĐENJE HITNIH POSTUPAKA ZA OSIGURANJE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA DRUGA STANJA I BOLESTI!

Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi


Pisane vijesti