VAŽNO - Obustava ESF poziva 30.10.2018. – Skupina III - UP.02.2.2.09

Slika /Logotipovi/Europski strukturni i inv fondovi.jpg

Dana 30. listopada 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 3 - Pružanje usluge videćeg pratitelja, u periodu od 30. listopada 2018. u 16:00 sati, pa sve do 31. prosinca 2018. godine do 24:00 sata.

Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 3, Poziv se obustavlja počevši od 30. listopada 2018. u 16:00 sati do kraja dana 31. prosinca 2018. godine.
 
Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broj projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.
 
Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za Skupinu 3 obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja.
 
Sve informacije u sklopu Poziva UP.02.2.2.09 moguće je pronaći na sljedećim poveznicama:
 
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii/
 
 
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii-2/

Pisane vijesti