VAŽNO: Osiguravanje biračkog prava u ustanovama koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi

Slika /Vijesti2020/KUTIJA.jpg

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Državnim izbornim povjerenstvom donijelo je nove Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi kako bi svim zainteresiranim korisnicima koji koriste uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi osigurali mogućnost ostvarivanja biračkog prava.

Preporuka o načinu ostvarivanja biračkog prava za korisnike koji su smješteni kod pružatelja usluga definirana je u navedenoj Uputi u podnaslovu „Korisnici smještaja“ koja glasi:

Opravdanom okolnosti smatra se izlazak korisnika ispred ulaznih vrata pružatelja usluge smještaja radi glasovanja na dan izbora. Glasovanje se u pravilu obavlja ispred ulaznih vrata pružatelja usluge smještaja, a iznimno u prostorijama pružatelja usluge smještaja, pod uvjetima i na način propisan točkom 3.3. Tehničke upute Državnog izbornog povjerenstva – glasanje na dan izbora i osiguranje epidemiološke zaštite svih sudionika na biračkim mjestima u ustanovama socijalne skrbi.

Preostali sadržaj Upute od 27. lipnja 2020. godine nije se mijenjao.

Ministarstvo apelira na sve pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi da se i nadalje pridržavaju mjera u svrhu sprečavanja širenja bolesti COVID-19.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi


Glasačka prava za korisnike smještaja - dokumenti:


 

Pisane vijesti