Vlada Republike Hrvatske donijela novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 19. lipnja 2019. donijela je novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji osigurava integrirani pristup uz međuresorno djelovanje svih dionika koji sudjeluju u zaštiti žrtava nasilja.

Cilj novog Protokola je i senzibilizacija javnosti na problem nasilja, prevencije nasilnog ponašanja uvođenjem preventivnih programa u odgojno-obrazovne ustanove, rano prepoznavanje rizika i međusobna razmjena informacija radi sveobuhvatne zaštite žrtve i članova obitelji, integrirani pristup u zaštiti od nasilja u obitelji, odnosno paralelni stručni rad sa žrtvom na jačanju i zaštiti i rad sa počiniteljem radi zaustavljanja nasilnog ponašanja.

Uz unapređenje međuresorne suradnje Protokolom se jača uloga organizacija civilnog društva te uloga medija u formiranju stavova javnosti o nasilju u obitelji te promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca.

Sukladno važećim zakonskim propisima Protokol propisuje i da postupke u vezi s nasiljem u obitelji treba provoditi žurno, bez odgode, uvažavajući prava žrtve i s osobitim senzibilitetom za žene, djecu, osobe s invaliditetom i starije osobe kao žrtve nasilja u obitelji.

O donošenju Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji obaviještena su sva nadležna tijela i ustanove te centri socijalne skrbi.

Obavijest o donošenju Protokola objavljuje se i na službenim mrežnim stranicama nadležnih tijela.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji - obavijest

Pisane vijesti