Treća konferencija o nastavku aktivnosti i provedbi mjera zaključaka Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske

/Joint Memorandum on Social Inclusion of the Repulic of Croatia – JIM/

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u suradnji s Europskom komisijom, Općom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti organizira Treću konferenciju o nastavku aktivnosti i provedbi mjera Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju /Joint Memorandum on Social Inclusion of the Republic of Croatia- JIM/.

Trenutačna gospodarska situacija predstavit će se u okviru socijalnog uključivanja, a prikazom radnog teksta Nacionalnog provedbenog plana za razdoblje 2009.-2010. identificirat će se prioriteti provedbe mjera za naredno vremensko razdoblje.

Raspravljat će se o predstojećim izazovima vezanim za upravljanje procesom provedbe JIM-a u smislu unapređivanja vertikalnog i horizontalnog upravljanja. Naglasit će se potreba primjene pristupa «odozgo prema dolje» odnosno, «odozdo prema gore» u unapređivanju provedbe reformi u području socijalnog uključivanja i socijalne zaštite, te razvijanja učinkovitih mehanizama praćenja i evaluacije provedbe.

U skladu s navedenim predstavit će se primjeri dobre prakse upravljanja reformama u područjima socijalnog uključivanja i socijalne zaštite iz država članica Europske unije, posebice u odnosu na proces deinstitucionalizacije.

Očekuje se oko 120 sudionika, i to predstavnika Europske komisije i predstavnika Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, središnjih državnih ureda, znanstvenih institucija, regionalnih i lokalnih vlasti, ustanova socijalne skrbi i organizacija civilnog društva.